BOHATER O WIELU TWARZACH

Stanisław Żółkiewski

Sejm Rzeczpospolitej ustanowił rok 2020 Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.

Projekt Żółkiewski to szereg działań edukacyjnych wykorzystujących innowacyjne metody kształcenia. Jest on skierowany do szerokiego grona odbiorców. Są to zarówno działania w oparciu o odtwórstwo historyczne (rekonstrukcje i inscenizacje), gry edukacyjne, larpy historyczne (forma improwizowanego teatru), jak i debaty oksfordzkie oraz gry fabularne. Wszystkie działania łączy postać hetmana Żółkiewskiego.

wspólnota

Projekt adresowany jest do wszystkich tych, którzy czują związek z wartościami i tradycją I Rzeczpospolitej. Planowane są działania w Polsce, Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie, Rumunii i Mołdawii.

edukacja

Wykorzystanie nowoczesnych metod edukacji sprawi, że nauka stanie się przyjemnością. Przewidziane w projekcie działania wesprą ogólny rozwój humanistycznych kompetencji uczestnika.

rozrywka

W naszych projektach nie ma miejsca na nudę. Tworzymy gry planszowe i fabularne, które wciągają uczestników na długie godziny w emocjonującą zabawę.

projekt w liczbach

W Projekcie Żółkiewski przewidziano 7 działań, z których każde zostało zainspirowane innym obszarem działalności Stanisława Żółkiewskiego: dyplomacją, polityką, służbą wojskową i innymi. 

hetman
działań
miast
spotkań
odbiorców

Lista projektów

Aktualnie realizowane

zdjęcie wykonane podczas Jarmarku Świętojańskiego, aut. zdj. Paulina Kowalczyk

Stanisław Żółkiewski pozostawił po sobie wiele dokumentów, dzięki którym możemy poznać jego osobowość, poglądy polityczne, a nawet emocje, które towarzyszyły mu w różnych momentach życia. “Początek i progres wojny moskiewskiej”, mowy sejmowe oraz listy przekonują nas, że hetman władał słowem równie dobrze, jak szablą. 

Władaj słowem jak Żółkiewski

PROJEKT EDUKACYJNY

Spotkanie młodzieży z literaturą staropolską

– uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci oraz dorośli
– na obszarze całej Polski 
– 12 warsztatów retoryczno-językowych i 12 inscenizacji sejmowych
– ponad 300 uczestników
– poradnik metodyczny on-line
– projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2020

Rok po bohaterskiej śmierci Żółkiewskiego doszło do kolejnego starcia pomiędzy siłami Rzeczpospolitej a Imperium Osmańskim. Pod Chocimiem połączona polsko-litewsko-kozacka armia, na czele której stał hetman Jan Karol Chodkiewicz, wytrzymała długie oblężenie dowodzone przez sułtana Osmana II.

Chocim - potęga husarii

GRA PLANSZOWA

 • – gra planszowa poświęcona bitwie pod Chocimiem
 • – 20 rozgrywek w 10 szkołach województwa małopolskiego
 • dla 500 uczniów
  – prezentacje gry
 • – darmowa dystrybucja gier
 • – projekt współfinansowany jest przez
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 •  

Stanisław Żółkiewski żył w bardzo ciekawych czasach.  Szczególnie interesujące są dzieje ówczesnej stolicy Rzeczpospolitej w drugiej połowie XVI i na początku XVII wieku. 

Sarmata w cyfrowym muzeum

Paragrafowa gra online

– 3 gry paragrafowe online 
– obraz nowożytnego Krakowa
– wizyta w wirtualnych muzeach Małopolski
– projekt dofinansowany ze środków programu „Kultura w sieci” Prezydenta Miasta Krakowa

Hetman Żółkiewski to postać nietuzinkowa. Różne oblicza hetmana, jego czyny wojenne, zabiegi dyplomatyczne, fundacje i dbałość o rodzinę zaprezentujemy na wystawie, którą przygotowujemy dla Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce.

Twarze Hetmana

Wystawa

 • – 6 bogato ilustrowanych tablic
 • – Żółkiewski jako głowa rodu, gospodarz, obywatel, dyplomata i wódz
 • – otwarcie 3 października 
aut. zdj. Tomasz Jabłoński

Hetman Żółkiewski poległ śmiercią bohatera poza granicami ojczyzny. W jego ostatniej wyprawie wojennej towarzyszyli mu mniej znani, ale zasługujący na pamięć rycerze. Spotkamy się z nimi oko w oko podczas XVII Sejmiku Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny w Żółkiewce.

Towarzysze ostatnich chwil Hetmana

Spektakl

 • 8 bohaterów wyprawy cecorskiej z 1620 roku
 • rekonstruktorzy i odtwórcy historyczni
 • 3 października 2020 roku w Żółkiewce

Za życia Żółkiewskiego Rzeczpospolita znajdowała się u szczytu potęgi terytorialnej, gospodarczej i kulturalnej.  Wielkość i splendor wielonarodowego państwa ukazaliśmy w formie fikcyjnego przewodnika po Polsce i Litwie roku 1620.

Staropolski Bedeker

Wystawa ONLINE

 • – 13 bogato ilustrowanych tablic
 • – Żółkiewski przewodnikiem po Rzeczpospolitej
 • – mapy, rysunki i reprodukcje obrazów – skarbnica informacji

A JUż w 2021 roku...

400. RoCZNICA ŚMIerci litewskiego Achillesa

Jan Karol Chodkiewicz

Lista projektów

PLANOWANE

projekty, których realizacja została zawieszona ze względu na Covid-19

inscenizacja przybycia polskiego poselstwa, Lerma 2019, aut. zdj. Radosław Szleszyński

Żółkiewski był wytrawnym dyplomatą. Jako hetman dbał o dobre relacje z hospodarstwem mołdawskim i wołoskim, starając się wzmacniać wpływy polskie w taki sposób, by nie prowokować otwartego konfliktu z Turcją.

Dyplomata

INSCENIZACJA POSELSTWA

Inscenizacja przybycia uroczystego polskiego poselstwa do hospodara mołdawskiego

 •  – miejsce: Jassy, Suczawa lub Suczawica w Rumunii
  – kilkudziesięciu rekonstruktorów z Polski i nie tylko
  – barwny orszak, piknik historyczny
  – promocja kultury sarmackiej poza granicami państwa
  – 5 000 odbiorców

Żółkiewski zapisał się w naszej historii jako jeden z najzdolniejszych dowódców. Jako żołnierz nieraz przelewał krew dla Rzeczpospolitej. W bitwie pod Byczyną w 1588 roku został ciężko ranny. Odznaczył się w kampanii inflanckiej przeciw Szwedom. Świetnie przeprowadził kampanię moskiewską 1609-1610 roku. Bitwa pod Kłuszynem w 1610 roku, w której dowodził, była jednym z największych zwycięstw w dziejach

Wódz

GRA Wielkoformatowa

“Kłuszyn 1610”

 • – gra dla najmłodszych
  – ogromna plansza, po której można chodzić
  – drewniane figurki polskich, rosyjskich i cudzoziemskich wojsk
  – turnieje w szkołach i podczas historycznych jarmarków
  – 800 odbiorców
wielkoformatowa gra "Psków", 2017
gra miejska w Stanisławowie na Ukrainie, 2019

Młody Stanisław Żółkiewski uczył się w szkole katedralnej we Lwowie. Wyrobił sobie wówczas zamiłowanie do kultury klasycznej i stałego pogłębiania wiedzy przez samokształcenie. Czytywał klasyków starożytnych i polskich pisarzy renesansu. Lwów, główny ośrodek Rusi i jedna z największych metropolii I Rzeczpospolitej, był wówczas miejscem niezwykłym.

Pisarz
i erudyta

GRA MIEJSKA

we Lwowie

 • – gra miejska dla Polaków i Ukraińców  
  – dzieje miasta drugiej połowy XVI wieku
  – kilkunastu animatorów w strojach historycznych
  – atrakcyjne materiały graficzne
  – 300 odbiorców

Żółkiewski był utalentowanym politykiem. Potrafił zabezpieczyć interesy Rzeczpospolitej w kontaktach z jej południowymi sąsiadami – hospodarstwami mołdawskim i wołoskim. Nie chciał drażnić Moskwy, umiejętnie utrzymywał zaufanie bojarów. Zawsze starał się jak najlepiej reprezentować interesy Rzeczpospolitej.

Polityk

GRA symulacyjna

Wieloosobowa gra „Sarmatia”

 • – gra dla 35 osób (cała klasa szkolna)
  – kilka wersji językowych (m.in. polski, ukraiński, angielski)
  – historia Europy Środkowej w XVI i XVII wieku
  – pojedyncze spotkania i turnieje w Polsce i zagranicą
  – 2 000 odbiorców
wieloosobowa gra "Intemarium", Fundacja Jagiellońska 2018, aut. zdj. Tomasz Jabłoński

Stanisław Żółkiewski trwale zapisał się w pamięci potomnych jako fundator miasta Żółkiew. Ta prywatna rezydencja wzorowana na renesansowym Zamościu stała się jednym z piękniejszych prywatnych miast Rzeczpospolitej, a wiele lat później ulubioną rezydencją króla Jana III Sobieskiego. Hetman Żółkiewski interesował się architekturą i sztuką, i osobiście doglądał budowy miasta.

Fundator

QUESTING

w Żółkwi i we Lwowie

– samoobsługowa gra terenowa
– do pobrania z internetu
– cztery wersje językowe (polska, angielska, ukraińska, rosyjska)
– ciekawostki z wielokulturowej historii miast
– 6 000 odbiorców

Stanisław Żółkiewski całe swoje życie poświęcił służbie Rzeczpospolitej. Swoje oddanie krajowi przypieczętował śmiercią na polu bitwy pod Cecorą w 1620 roku. Na wieki stał się przykładem inspirującym Polaków do służby ojczyźnie.

Patriota

LEKCJE ŻYWEJ HISTORII

na terenach dawnej I Rzeczpospolitej

 • – seria lekcji w Polsce, Ukrainie, Rumunii i Mołdawii
  – animatorzy w strojach historycznych
  – przedmioty użytku codziennego
  – 100 lekcji
  – 2 000 uczniów
aut. zdj. Tomasz Jabłoński
larpy edukacyjne z lat 2017-2018, aut. zdj. Tomasz Jabłoński

Hetman Żółkiewski wyrósł z mądrej szkoły politycznej kanclerza Jana Zamoyskiego.  Potrafił odnaleźć się w skomplikowanym układzie interesów szlachty i magnaterii, konfliktów politycznych i religijnych, ciążących nad ówczesnym życiem Rzeczpospolitej. Przedkładał dialog i rozmowy nad brutalną siłę. Przykładów dostarczają jego działania mające na celu doprowadzenie do pogodzenia zwaśnionych stron podczas rokoszu Zebrzydowskiego w latach 1606-1609. Łagodność, ale i dalekowzroczność wykazywał w trakcie negocjacji z rosyjskimi bojarami po swoim wielkim zwycięstwie pod Kłuszynem. Dowodem na to pozostaje zachowany projekt ugody.

Negocjator

Larp edukacyjny

– połączenie gry i improwizowanego teatru
– karty postaci przedstawiające czołowych bohaterów polskiej historii XVI i – XVII wieku
– scenariusz dostępny w internecie
– atrakcyjna oprawa graficzna
– seria 16 warsztatów dla nauczycieli

Stanisław Żółkiewski był świetnym przykładem dobrego szlachcica-obywatela. Służba publiczna w wojsku, w senacie, radach czy na sejmikach była treścią jego życia. W potrzebie nie szczędził własnych pieniędzy dla ratowania skarbu Rzeczpospolitej i wypłaty żołnierzowi zaległego żołdu.

Obywatel

Kampania promocyjna

Projekt Żółkiewski

 • – seria ikonografik prezentujących postać hetmana
  – kampania w mediach społecznościowych
  – 50 000 odbiorców
inscenizacja przybycia polskiego poselstwa, Lerma 2019, aut. zdj. Radosław Szleszyński

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Zabrzmi to przyziemnie, ale sukces zależy głównie od pieniędzy, które uda nam się zdobyć. Jesteśmy stowarzyszeniem, organizacją non-profit działającą dzięki składkom członkowskim, wpłatom mecenasów oraz środkom pozyskanym w ramach konkursów . Łączny koszt wszystkich opisanych powyżej działań to około 500 000 złotych. Bez wsparcia ze strony instytucji publicznych oraz hojnych sponsorów nie uruchomimy większości projektów. Oferujemy zespół, wiedzę, doświadczenie, kontakty i partnerów.

Aktualnie  najcenniejszym wsparciem byłaby pomoc w fundraisingu – pozyskiwaniu środków na wyżej opisane działania. Liczymy również na sponsorów, którzy chcieliby włączyć się w to wartościowe dzieło popularyzujące historię Rzeczpospolitej, specjalistów od PR, dziennikarzy, lokalnych działaczy, samorządowców oraz edukatorów. 

Obecnie nasz zespół liczy kilkanaście osób. Jeśli uda nam się pozyskać środki, będziemy potrzebować animatorów i rekonstruktorów historycznych do działań w Polsce i za granicą.

Przede wszystkim skontaktuj się z nami. Możesz napisać e-maila, wysłać wiadomość prywatną na Facebooku lub zadzwonić.

Działania zostały obmyślone w sposób, który pozwala na dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców. Każde z zadań ma jednak nieco inny charakter i skalę. Część z nich adresowana jest do najmłodszych (np. gra wielkoformatowa), inne do uczniów szkół podstawowych (lekcje żywej historii), kolejne do uczniów szkół ponadpodstawowych (gra symulacyjna, larp negocjacyjny). Część zadań będzie miała charakter otwarty skierowany do grup wielopokoleniowych (questy, gry terenowe, inscenizacja poselstwa). Pragniemy by odbiorcami byli także mieszkańcy państw związanych z dziedzictwem Rzeczpospolitej – Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Łotysze, Rumuni i Mołdawianie.

POMYSŁODAWCA

Stowarzyszenie Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej

Stowarzyszenie zajmuje się przede wszystkim edukacją  pozaformalną z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi i metod kształcenia (gry, larpy, symulacje, lekcje żywej historii) oraz odtwórstwem historycznym. Epoką, którą szczególnie popularyzuje Stowarzyszenie, jest wiek XVI i XVII, czyli okres I Rzeczpospolitej. Działamy od 15 lat. Zrzeszamy kilkudziesięciu historyków, edukatorów, nauczycieli i rzemieślników historycznych.

aut. zdj. Tomasz Jabłoński

Żółkiewski! Gdy w Moskwie słyszeli to nazwisko, to blady strach padał na jej mieszkańców. W świeżej pamięci mieli bowiem geniusz wojskowy i furię bitewną dzielnego hetmana Rzeczypospolitej, który rozgromił Rosjan wielokrotnie, a pod Kłuszynem wprost zdemolował. Żółkiewski – to nazwisko bohaterskiego Lechity odtąd miało stać się synonimem męstwa i mądrości oraz zdolności do ostatecznego poświęcenia w walce za wiarę i Ojczyznę.

W zgiełku pól bitewnych, ale i w skrytości dyplomatycznych zabiegów Stanisław Żółkiewski wykuwał potęgę Rzeczypospolitej. W 1620 r. poniósł śmierć na polu walki nie tylko w obronie swojego kraju. Rzeczpospolita pełniła bowiem zaszczytną, ale i trudną rolę Przedmurza Chrześcijaństwa. Dlatego fascynująca biografia hetmana Żółkiewskiego w 400. rocznicę jego śmierci nie tylko jest wciągającą lekturą napisaną przez wybitnego historyka i patriotę, prof. Wojciecha Polaka, ale też wciąż aktualną wskazówką dla współczesnych pokoleń.

344 str., 16,5 x 23,5 cm, twarda oprawa, ponad 150 ilustracji

69 zł

dla sympatyków Projektu Żółkiewski na hasło KŁUSZYN 35 % taniej

zamówienie: nr tel. 12/2545631, 12/2545602 lub e-mail: sprzedaz2@bialykruk.pl

przy zamówieniu powyżej 200 zł. koszty przesyłki (16 zł) ponosi wydawnictwo

Projekt objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Spraw Zagranicznych

Partnerzy

organizacje i instytucje zaangażowane w projekt

Komitet honorowy

Wiceminister Rozwoju

Robert Krzysztof Nowicki

doradca Prezydenta RP

prof. dr hab. Andrzej Waśko

historyk, członek Narodowej Rady Rozwoju

prof. dr hab. Andrzej Nowak

badacz kultury staropolskiej, pieśniarz

dr hab., prof. UAM Jacek Kowalski

historyk, ekspert ds. staropolskiej sztuki wojennej

dr Radosław Sikora

ekspert ds. gamifikacji edukacji

dr Michał Mochocki

Wiceprezes Platformy Przemysłu Przyszłości

Paweł Nowak

Wsparcie

Działajmy razem w roku żółkiewskiego

Jeśli chcesz nam pomóc zrealizować wszystkie zaplanowane przez nas działania, możesz wysłać do nas e-maila. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości. Od lat współpracujemy z instytucjami kultury i oświaty, takimi jak szkoły, muzea, fundacje i domy kultury. Zapraszamy Cię do współpracy.

 

PROJEKT W MEDIACH

Idealny Mąż Stanu?

Rozmowa dra Radosława Sikory i koordynatora projektu Łukasza Wrony o Projekcie „Żółkiewski” w telewizji wPolsce.pl.

Kontakt

Email

kontakt@pospoliteruszenie.net

telefon

+48 660 730 930